Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4248559

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Repozytorium zmian:
5/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501 
2017-05-12 15:53:27 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-12 15:50:09 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-12 15:49:05 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-12 15:45:55 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-12 15:40:57 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-12 15:35:10 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-11 14:34:04 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-05-11 14:05:46 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-11 13:28:43 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-08 14:04:50 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-05-08 14:03:02 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-08 13:34:23 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-08 13:05:36 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-05-05 15:00:26 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-05-05 14:57:19 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
5/501wybierz podstronę:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » z 501